Powrót do listy "Słupy trakcyjne"

Słup SKF

Przeznaczenie
Słupy trakcyjne są zaprojektowane do zasilania przez powietrze kabla, zawieszenia linii SDI, sieci kontaktów transportu elektrycznego, umieszczenia reklam i innych konstrukcji. Zakres zastosowania słupów trakcyjnych jest bardzo zróżnicowany: oświetlenie autostrad, głównych dróg i ulic, odcinków SDI między osiedlami i wsiami, wyposażenia linii elektroenergetycznych elektrycznego transportu miejskiego: tramwajów, trolejbusów, oświetlenie stacji paliw, parkingów, terenów przemysłowych etc.
Konstrukcja
Podpora trakcyjna fasetowana – zakotwiczana
Wysokość pnia słupa
od 8 m do 12 m
Powłoka ochronna
  • SKF (hc) – powłoka oldizinc® i malowanie elektrostatyczne.
  • SKF (o) - cynkowanie na gorąco
Zestaw dostawy
Kabel – na zamówienie.
Skrzynka przyłączeniowa – na zamówienie.
Parametry techniczne słupów SKF (fasetowane)
Oznaczenie Н D1 D2 А В D4 Lф n grubość
m mm mm mm mm mm mm szt. mm
SKF-8-0,25 8 100 240 440 340 26 20 8 4
SKF-8-0,4 8 8
SKF-8-0,7 8 160 280 480 380 8
SKF-8-1,0 8 8 5
SKF-8-1,3 8 320 520 420 8 6
SKF-8-1,5 8 8
SKF-8-1,8 8 340 540 440 8
SKF-8-2,0 8 8 8
SKF-8-2,2 8 8
SKF-9-0,25 9 100 240 440 340 8 4
SKF-9-0,4 9 280 480 380 8
SKF-9-0,7 9 160 8 5
SKF-9-1,0 9 320 520 420 8 6
SKF-9-1,3 9 8
SKF-9-1,5 9 8
SKF-9-1,8 9 340 540 440 8
SKF-9-2,0 9 8 8
SKF-9-2,2 9 8
SKF-10-0,25 10 100 280 480 380 8 4
SKF-10-0,4 10 8 5
SKF-10-0,7 10 160 320 520 420 8
SKF-10-1,0 10 8 6
SKF-10-1,3 10 8
SKF-10-1,5 10 8
SKF-10-1,8 10 360 560 460 8
SKF-10-2,0 10 8 8
SKF-10-2,2 10 8
SKF-11-0,25 11 100 280 520 400 36 25 8 5
SKF-11-0,4 11 8
SKF-11-0,7 11 160 320 560 440 8 6
SKF-11-1,0 11 360 600 480 8
SKF-11-1,3 11 8
SKF-11-1,5 11 8
SKF-11-1,8 11 400 640 520 8
SKF-11-2,0 11 8
8 8
SKF-11-2,2 11 8
SKF-12-0,25 12 100 320 560 440 8 5
SKF-12-0,4 12 8
SKF-12-0,7 12 160 360 640 480 8 6
SKF-12-1,0 12 8
SKF-12-1,3 12 400 640 520 8
SKF-12-1,5 12 8
SKF-12-1,8 12 8
SKF-12-2,0 12 8 8
SKF-12-2,2 12 8

 

Podstawowe parametry kołnierza i elementu osadzonego SKF
Oznaczenie Oznaczenie elementu osadzonego Wymiary podłączeniowe kołnierza pnia masztu
d n
SKF-8-0,25 – SKF-10-2,2 Sza 20х8х1000(АхB) 20 8
SKF-11-0,25 – SKF-12-2,2 Sza 30х8х1000(АхB) 30 12

d — średnica stosowanego kołka
n — liczba otworów w kołnierzu
А — zewnętrzna średnica kołnierza pnia masztu
B — średnica, na której znajdują się otwory na kołnierzu podłączeniowym pnia masztu

Rysunki projektowe SKF