Maszty oświetleniowe

Metalowe maszty piorunochronne są przeznaczone do oświetlenia zewnętrznego dużych otwartych powierzchni: portów lotniczych i dworców kolejowych, terenów przemysłowych i obiektów sportowych.

Typ korony dobierany jest w zależności od metody umieszczenia, liczby urządzeń oświetleniowych i innego wyposażenia.

W celu zapewnienia dostępu do korony na pniu masztu stalowego znajdują się drabiny wyposażone w kraty bezpieczeństwa. Dodatkowo na różnych wysokościach mogą znajdować się platformy odpoczynkowe.