Słupy Oświetleniowe

Spółka produkcyjna «Oldi Svet» projektuje, produkuje i sprzedaje słupy oświetleniowe i produkty powiązane, dostarczając je do Polski, Czech oraz wysyłając do innych krajów europejskich. Produkty spełniają wymogi norm jakości i bezpieczeństwa elektrycznego GOST 32947-2014.

Wymagania dotyczące oświetlenia ulicznego na słupach

Wymienione normy reglamentują typy i wymiary słupów, odchyłki i zakresy tolerancji, tryb zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, a również inne parametry produkcyjne i użytkowe.

W charakterze materiałów do produkcji słupów oświetleniowych mogą występować drewno, żelbeton, kompozyty i stal. Ta ostatnia stała się najpopularniejszym materiałem z uwagi na stosunkowo niewielką wagę wyrobów, prostotę wykonania, transportu i montażu. Wymieniona norma GOST reguluje akurat parametry wyrobów ze stali.

Wymogi dotyczące wymiarów

Zakres tolerancji dla wymiarów zgłoszonych w paszporcie słupów jest ograniczony do 40 mm w pionie oraz 20 mm prostoliniowości podłużnej krawędzi słupów stożkowych. Odchyłka od osi pionowej nie może przewyższać 2 mm.

Technika produkcji

Produkcja słupa stalowego odbywa się poprzez skręcanie ciętej blachy stalowej z późniejszym podłużnym spawaniem styków. Możliwe jest zarówno konwencjonalne spawanie łukowe, jak i spawanie w gazie obojętnym.

Instalacja

Dolna część słupa posiada okienko rewizyjne, które zapewnia wentylację i kontrolę stanu umieszczonych wewnątrz słupa kabli zasilających. W razie instalacji konstrukcji wzdłuż trasy drogowej okienko powinno być odwrócone w stronę przeciwległą od jezdni. Słupy oświetleniowe muszą być uziemione.

Zabezpieczenie przed korozją

Konstrukcje zewnętrzne znajdują się na wolnym powietrzu, pod wpływem opadów atmosferycznych, nasłonecznienia, podwyższonej wilgotności powietrza, spalin. W celu zabezpieczenia przed korozją na etapie produkcji poddawane są cynkowaniu ogniowemu, malowaniu proszkowemu lub konsekwentnie obu tym zabiegom ochronnym. Grubość warstwy cynku powinna wynosić od 60 do 120 mm, grubość lakieru nie powinna przekraczać 60 mm. W razie podwójnego zabezpieczenia grubość warstwy ochronnej może sięgać 200 mm.

Rodzaje słupów oświetleniowych

Słupy Oświetleniowe do oświetlenia magistrali drogowych, ulic, obiektów krajobrazowych występują w poniższych formach:

  • rurowe (cylindryczne, o średnicy stałej na całej długości);
  • stożkowe (zwężające się ku górze);
  • dekoracyjne, o skomplikowanym, estetycznie wybarwionym, kształcie geometrycznym;
  • teleskopowe (wysuwne).

Nasz zakład produkuje również inne konstrukcje metalowe o podobnej budowie — maszty oświetleniowe, w których zamiast wysięgników u góry umieszczona jest platforma z reflektorami. Oprócz tego oferujemy słupy energetyczne, piorunochrony, maszty flagowe, wsporniki pod panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe oraz inne wyroby ze stali walcowanej.

Właściwości techniczne słupów oświetleniowych

Na naszej stronie internetowej można dobrać słupy metalowe do oświetlenia zewnętrznego z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

  • wysokość (standardowa — od 3 do 14 metrów, dostępne są wymiary niestandardowe na zlecenie);
  • jednolita średnica rury dla słupów rurowych;
  • dolna i górna średnica stożka dla słupów stożkowych;
  • grubość ścianki;
  • waga.

Specjalista spółki pomoże dobrać odpowiedni fundament (blok betonowy, podstawa wylewana, pale śrubowe) z uwzględnieniem właściwości gruntu, wymiarów i wagi słupów, przewidywanego obciążenia wiatrem.

Wykończenie słupów oświetleniowych

Zdecydowana większość źródeł światła montowanych na słupach oświetleniowych posiada końcówki do mocowania. W części górnej do słupa mocują się wysięgniki — wsporniki rurowe z ramieniami na końcu, do których montują się lampy. Ilość ramion waha się w zakresie od 1 do 4. Słupy dwuramienne mogą mieć wsporniki, rozmieszczone względem siebie pod kątem 180° lub pod kątem 15°.

Zalety słupów oświetleniowych

Nowoczesne słupy stalowe to najlepsza opcja do oświetlenia głównego na drogach międzymiastowych i dużych ulicach miast. Słupy dekoracyjne zdobią tereny zabytkowe, ośrodki kulturalne, tereny rekreacyjne.

Puste w środku słupy pozwalają zrezygnować z napowietrznych linii energetycznych wrażliwych na silne wiatry i deszcz ze śniegiem. Kable biegną pod ziemią i wznoszą się do opraw oświetleniowych wewnątrz pustych słupów.

Zastosowanie słupów oświetleniowych

Słupy zapewniają oświetlenie autostrad i chodników, dworców kolejowych i lotnisk, obiektów sportowych oraz dziedzińców wielopiętrowych budynków mieszkalnych. Słupy ozdobne wykonane na zlecenie indywidualne to doskonałe rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, zieleńców, terenów zabudowy historycznej, placów wokół teatru czy muzeum.

Gdzie można kupić słupy oświetleniowe

W sprawie kupna słupów oświetleniowych w Polsce lub Czechach prosimy o kontakt telefoniczny pod telefonem w Białymstoku: +48 (609) 182 620.