Lampa Uliczna LED

Spółka produkcyjna „Oldi Svet” zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem lamp ulicznych w krajach WNP i Europy. Nasze produkty oświetleniowe spełniają międzynarodowe normy jakości, bezpieczeństwa elektrycznego i efektywności energetycznej. Produkujemy seryjne modele opraw oświetleniowych oraz opracowujemy dedykowane produkty z uwzględnieniem stylu architektonicznego zabudowy miejskiej, krajobrazów ogrodowych, przestrzeni publicznych i prywatnych. Lampy zewnętrzne LED można kupić w Warszawie, Białymstoku, są dostarczane na terenie całej Polski i Czech.

Ekonomiczne oprawy LED

Głównym elementem linijki produkcyjnej lamp ulicznych są źródła światła oparte na diodach elektroluminescencyjnych (light emitting diodes, w skrócie LED).

Zużycie energii przez lampy LED o porównywalnej wydajności promieniowania jest kilkakrotnie niższe niż w przypadku żarówek i lamp wyładowczych. Jeśli wcześniej przeszkodę stanowił wysoki koszt lamp LED, dziś ta różnica się wyrównała. Od dwóch dekad źródła LED są złotym standardem zarówno w oświetleniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

Długa żywotność lamp LED

Najważniejszą zaletą diod LED jest ich długa żywotność. Przy odpowiednio zorganizowanym chłodzeniu zasób żywotności źródła światła pracującego codziennie w trybie 8-godzinowym osiąga 54 lata (100 tysięcy godzin). Niestety, na razie nie jest możliwe, aby lampy służyły wieczne — podczas promieniowania nieunikniona jest dyfuzja zanieczyszczeń z warstwy stopowej do elementu półprzewodnikowego, co z biegiem lat prowadzi do spadku jasności i degradacji elementu.

Inne zalety lamp LED

Oprawy diodowe mają niepodważalne zalety w porównaniu do lamp wyładowczych i żarówek:

 • wysoka skuteczność świetlna — od 80 do 150 lm/W;
 • niezawodność, wytrzymałość mechaniczna i odporność na wibracje ze względu na brak żarnika oraz innych części wrażliwych;
 • brak wpływu cykli włączania i wyłączania na żywotność oprawy;
 • możliwość zmiany „temperatury barwowej” lamp białych;
 • szeroki wybór kolorów emisji w zależności od składu elementów półprzewodnikowych;
 • czystość widmowa – jedna dioda LED emituje fale w niezwykle wąskim zakresie w porównaniu do innych źródeł światła sztucznego;
 • przyjazność dla środowiska — w przeciwieństwie do lamp wyładowczych, lampy LED nie zawierają rtęci;
 • mała bezwładność — dioda włącza się z pełną mocą w ułamku sekundy;
 • możliwość zmiany kąta promieniowania w zakresie od 15° do 180°.

Zewnętrzne lampy LED nie są wrażliwe na niskie temperatury, co prawda, w bardzo gorącym klimacie czują się niekomfortowo. Mocne oprawy wyposażone są w chłodnik, który zapewnia odprowadzanie ciepła i zapobiega nagrzaniu się lampy powyżej 60° — temperatury krytycznej dla pełnowartościowego działania oprawy

Wymagania dotyczące oświetlenia ulicznego na słupach

Opracowując urządzenia i systemy oświetlenia ulicznego dostosowujemy się do ogólnych i lokalnych (obowiązujących w poszczególnych krajach, miastach i miejscach instalacji) norm i wymagań. Dotyczą charakterystyk zasilania, parametrów sanitarno-higienicznych promieniowania, bezpieczeństwa i niezawodności opraw.

Oprawy są dostosowane do istniejących w miejscu instalacji parametrów zasilania oraz wyposażone w niezawodne stabilizatory chroniące urządzenia przed przepięciami.

Podczas pracy lamp diodowych tętnienie o niskiej częstotliwości musi być wykluczone. Obowiązkowo są uwzględniane warunki klimatyczne i poziom nasłonecznienia w okresie letnim — na podstawie tych danych oprawy wyposażone są w wydajne systemy wymiany ciepła. Oprawy, podpory i wysięgniki są projektowane z uwzględnieniem obciążenia wiatrem i wibracjami oraz potrzebą zabezpieczenia przed deszczem, śniegiem, wandalami.

Przy obliczaniu liczby i mocy opraw bierze się pod uwagę wielkość i funkcjonalność oświetlanej przestrzeni oraz natężenie ruchu samochodowego i pieszego

W krajach WNP obowiązują następujące normy dopuszczalnego oświetlenia obiektów infrastruktury drogowej:

Klasa Opis obiektów Natężenie dzienne ruchu samochodowego (tys) Oświetlenie nie mniejsze niż
A1 Główne autostrady i centralne ulice miast obwodowych 10 30 Lux
A2 Inne autostrady i ulice miast 7-9 20 Lux
A3 Zjazdy z autostrady 4-7 20 Lux
A4 Centralne przejazdy i ulice łączące centrum historycznego 3-5 20 Lux
Б1 Ulice miast rejonowych 3-5 20 Lux
Б2 Ulice miast rejonowych 2-5 15 Lux
В1 Ulice w dzielnicach mieszkaniowych, zjazdy z autostrad 1.5-3 15 Lux
В2 Przejazdy międzydzielnicowe i strefy dla pieszych 1,5-3 10 Lux
В3 Przejazdy na terenach przemysłowych 0,5-2 6 Lux
Przestrzenie dla pieszych
П1 Przestrzenie przed ośrodkami kultury i biznesu, teatrami, hipermarketami itp. 20 Lux
П2 Deptaki, tereny przed budynkami publicznymi, przystanki komunikacji miejskiej 10 Lux
П3 Ulice dla pieszych, wejścia do parków i stadionów 6 Lux
П4 Chodniki, aleje parkowe, wewnętrzne chodniki dzielnicowe 4 Lux
П5 Dziedzińce budynków mieszkalnych 2 Lux
П6 Drugorzędne aleje parkowe 1 Lux

Centralne ulice osiedli wiejskich muszą mieć oświetlenie co najmniej 10 Lux. Istnieją odrębne normy dla przejazdów podziemnych i napowietrznych, stacji benzynowych, parkingów oraz innych obiektów infrastruktury ulicznej i drogowej.

Cechy wyróżniające lamp ulicznych do oświetlenia miejskiego

Trendem nowoczesnych systemów oświetleniowych jest ich harmonijne i bezpieczne wkomponowanie w środowisko miejskie. Projekt latarni dobierany jest z uwzględnieniem natężenia ruchu drogowego oraz kontekstu kulturowego i historycznego. Do oświetlenia jezdni instalowane są lampy półkuliste, których strumień świetlny skierowany jest głównie w dół i nie oślepia kierowców. Strefy dla pieszych wyposażone są w oprawy oświetleniowe, które zapewniają maksymalny komfort osobom o ciemnej porze dnia.

Zastosowanie opraw do oświetlenia zewnętrznego

Według funkcjonalności lampy zewnętrzne dzielą się na:

 • magistrale o mocy od 100 do 220 W, oświetlające drogi podmiejskie, duże ulice, zatłoczone miejsca;
 • krajobrazowe, o mocy poniżej 100 W. Są uniwersalne, służą do oświetlania ulic drugorzędnych, placów zabaw, ogrodów i parków itp.;
 • architektoniczne — do oświetlenia elewacji budynków;
 • reklamowe — do podświetlania konstrukcji reklamowych;
 • specjalistyczne np. lampy do oświetlenia fontann miejskich.

W zależności od sposobu montażu oprawy dzielą się na wspornikowe (na wysięgniku), zwieszane, do zabudowy, naziemne (słupki).

W zależności od kierunku strumienia światła można wyróżnić lampy kuliste, półkuliste, a także reflektory o różnych kątach rozpraszania. Istnieją lampy ze światłem bezpośrednim i pośrednim (odbitym).

Właściwości latarni ulicznych

Na naszej stronie możesz wybrać produkty oświetleniowe według następujących kryteriów:

 • moc;
 • parametry strumienia świetlnego;
 • budowa;
 • ilość źródeł światła w jednym produkcie;
 • zakres zastosowania;
 • materiał korpusu, wysięgnika i podpory;
 • styl architektoniczny;
 • źródło zasilania i jego parametry;
 • wyposażenie dodatkowe (czujniki ruchu i światła otoczenia, zegar, automatyczny ściemniacz).

Bardziej szczegółowego doboru właściwości produktów pomoże Ci dokonać pracownik firmy.

Wspornikowe zewnętrzne lampy LED: cechy urządzeń oraz ich przeznaczenie

Wspornikowe lampy zewnętrzne są najczęściej stosowaną formą oświetlenia ulicznego ze względu na ich uniwersalność, opłacalność oraz łatwość instalacji i obsługi. Oprawy wspornikowe można montować zarówno na podporze wolnostojącej, jak i na powierzchni pionowej.

W zależności od zadań oświetleniowych strumień światła może być skierowany ściśle pionowo lub pod kątem do horyzontu.

Oprócz opraw LED można kupić oprawy z wysoko i niskoprężnymi lampami sodowymi. Nie są tak ekonomiczne jak diody LED, ale mają wyższą moc.

Gdzie można kupić lampy zewnętrzne

Firma „Oldie Svet” ma dwa biura, jedno w Mińsku, drugie w Białymstoku. Możesz szczegółowo omówić projekt produkcji i instalacji systemu oświetleniowego na rozległym obszarze. Dostarczamy certyfikowane produkty na terenie Polski i Czech.