Powrót do listy "Maszty oświetleniowe"

Maszt MP

Przeznaczenie
Przeznaczone do oświetlenia dużych otwartych przestrzeni: portów lotniczych i dworców kolejowych, terenów przemysłowych i obiektów sportowych. Rodzaj korony dobierany jest w zależności od sposobu zamontowania, liczby urządzeń oświetleniowych i innego wyposażenia. W celu dostępu do korony na pniu masztu są rozmieszczone drabiny z kratką bezpieczeństwa.
Zestaw dostawy
Dodatkowo na różnej wysokości mogą być ulokowane powierzchnie odpoczynkowe
Parametry techniczne masztu MP
OZNACZENIE MASZTU WYSOKOŚĆ PNIA MASZTU PARAMETRY PNIA, mm
D
g/Dd
MASA*
PNIAkg
MASA**
MASZTUkg
LICZBA WIEŻ***, szt.
MP-16-190/395 16 190/395 750 1360 do 12
MP-18-200/435 18 200/435 893 1594 do 16
MP-20-220/440 20 220/440 907 1623 do 20
MP-25-350/550 25 350/550 1929 2847 do 25
MP-30-400/760 30 400/760 2673 3634 do 25
MP-35-495/920 35 495/920 4117 5178 do 35
MP-40-500/945 40 500/945 4400 5591 do 35

Dg — górna średnica pnia
Dd — dolna średnica pnia

* Masa wskazana jest bez uwzględnienia montowanego urządzenia. Masa jest określana indywidualnie.
** Wskazana jest prawidłowa masa zestawu masztu
*** Liczba projektorów wskazana jest orientacyjna, można ją zmienić w zależności od konstrukcji masztu.

Podstawowe parametry kołnierza i elementu osadzonego masztu MP
OZNACZENIE MASZTU NAZWA ELEMENTU OSADZANEGO WYMIARY ŁĄCZĄCE KOŁNIERZA PNIA MASZTU
d n А B
MP-16-190/395 Sza 30×12×1000(А×B)  30  12 640 540
MP-18-200/435 Sza 30×12×1000(А×B) 30 12 640 540
MP-20-220/440 Sza 30×18×1000(А×B) 30 18 640 540
MP-25-350/550 Sza 30×18×1000(А×B) 30 18 900 760
MP-30-400/760 Sza 30×24×1000(А×B) 36 24 1100 950
MP-35-495/920 Sza 30×24×1000(А×B) 36 24 1200 1070
MP-40-500/945 Sza 30×24×1000(А×B) 36 24 1200 1070

d — średnica zastosowanego kołka
n — liczba otworów w kołnierzu
А — średnica zewnętrzna kołnierza cylindra masztu
B — średnica kołnierza, na którym znajdują się otwory na kołnierzu łączącym pnia masztu

Rysunki projektowe