Runda OM2 w Mińsku, ul. Krasnoarmejskiej 15

latarnia uliczna
slup oswietleniowy