Centrum biznesowe przy ul. Naroczanskiej

latarnia uliczna
slup oswietleniowy