Pałac Gimnastyki Rytmicznej

lampy drogowe led
slup oswietleniowy