Wsparcie SKKP dla dzielnicy SIP Czeriomuszki, Witebsk