Obsługa SKKF dla sieci kontaktów Wiadukt na ulicy. Popowicza, Grodno