Sp. z o.o. „Markvel”

Sp. z o.o. „Markvel” dziękuję Państwu za terminową dostawę materiałów o wysokiej jakości. Chciałbym zwrócić uwagę na dynamiczne działanie Państwa pracowników, podczas dostarczenia niezbędnych informacji o sprzedawanych materiałach.

Chcielibyśmy również podziękować za przestrzeganie stosunków umownych w zakresie dostawy materiałów oraz za możliwość odroczenia płatności za dostarczone materiały.

Mamy nadzieję na dalszą wzajemnie korzystną współpracę