OM5 w Mińsku, klasztor św. Elżbiety

lampy uliczne
slup oswietleniowy