Okrągłe wsparcie energetyczne OM1 Zachodnia obwodnica Mohylewa