Kompleks sportowy „FSK Olympic Arena”

lampa uliczna

slup oswietleniowy